Όροι και προυποθέσεις:

  • Η διάγνωση του προβλήματος παρέχεται από την εταιρεία μας δωρεάν
  • Ισχύουν ελάχιστες χρεώσεις όσον αφορά την επισκευή του εξοπλισμού σας, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τιμοκατάλογο μας παρακαλ στο εξοπλισμό είναιαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
  • Η εξόφληση της επισκευής πραγματοποιείται με την παραλαβή του εξοπλισμού σας
  • Απαραίτητη είναι η προκαταβολή εφόσον το κόστος των ανταλλακτικών υπερβαίνει τα 100

 

Terms and Conditions:

  • We detect the problem free of charge
  • Minimum charges are in effect in repairing the equipment. Please contact us for further information on our price list.
  • Payment is made upon completion of the repair and receipt of the equipment.
  • A deposit is necessary when the cost of replacement parts is over 100€